Arkadian yhteislyseon opetussuunnitelma 2021

Arkadian yhteislyseon johtokunta on 7.4.2021 hyväksynyt oheisen opetussuunnitelman liitteineen. Opetussuunnitelmaa sovelletaan syksyllä 2021 lukio-opintonsa aloittaviin opiskelijoihin

Opetussuunnitelma 2021

Liite 1: Ohjaussuunnitelma

Liite 2: Opiskelijahuoltosuunnitelma

Liite 3: Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä

Liite 4: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Liite 5: Järjestyssäännöt

Vanha opetussuunnitelma

Syksyllä 2020 ja sitä aiemmin lukio-opintonsa aloittaneet jatkavat vanhan opetussuunnitelman mukaisesti lukio-opintonsa loppuun saakka – jollei muuta sovita. Vanhan opetussuunnitelman mukaiset kurssit näkyvät wilmassa merkinnällä x (esim. xMAA11.1)

Vanhan opetussuunnitelman yleinen osa…

Vanhat kurssikuvaukset…