Koulun perustaminen

Kuva koulun perustaja Ada Äijälästä
Koulun perustaja Ada Äijälä. Öljyvärityö, Alli von Boehm 1938. Koulun kokoelma.

Opetusministeriö oikeutti päätöksellään 16.3.1927 fil.maist. Ada Äijälän perustamaan 8-luokkaisen Uusi Yksityinen yhteislyseo -nimisen oppilaitoksen. Kouluhallitus vahvisti ohjesäännön 28.7.1927 ja koulu aloitti toimintansa 3-luokkaisena 1. pnä syyskuuta 1927. Koulun ensimmäisen johtokunnan muodostivat toimittaja J. Eteläpää, opettaja Anni Rautiainen, toimitusjohtaja I. Räsänen ja fil.maist. Ada Äijälä-Räsänen.

Uusi Yksityinen Yhteislyseo 1927-28

Uusi Yksityinen Yhteislyseo toimi perustamisestaan asti Helsingissä Balderin talossa Aleksanterinkatu 12.
Koulun perustaja, ylläpitäjä ja johtaja, fil.maist. Ada Äijälä kuoli 13.4.1928.

Koulu siirtyi 24.4.1928 perustetun Ada Äijälän Kouluosakeyhtiön omistukseen ja muutti syksystä 1928 alkaen sekä nimensä että toimipaikkansa.

Koulukujan Yhteislyseo 1928-38

Koulukujan Yhteislyseo toimi Teosofisen Seuran talossa Kansakoulukatu 8.
Rinnakkaiskouluna oli 1928-32 Koulukujan kuusiluokkainen Yhteislyseo, 1932-38 Koulukujan kolmiluokkainen yhteislyseo. Kun koululle rakennettiin oma talo, se muutti jälleen sekä nimeä että paikkaa syksystä 1938.

Arkadian yhteislyseo, Helsinki 1938-91

Arkadian yhteislyseon VIII luokka lukuvuonna 1953-54. Luokkalaisilla on amerikkalaistyyliset raidalliset villapuserot, joissa on rinnassa A koulun nimen mukaan. Helsingin kaupunginmuseo.

Arkadian yhteislyseo toimi Ada Äijälän Kouluosakeyhtiön omistamassa talossa Arkadiankatu 28. Rinnakkaiskouluna oli 1938-52 Arkadian kolmiluokkainen yhteislyseo.

Arkadian yhteislyseo, Klaukkala 1991-

Arkadian yhteislyseo jatkui lukuvuoden 1991-92 alusta alkaen lukiona Nurmijärven Klaukkalassa Arkadian koulukiinteistöt oy:n omistamassa uudessa rakennuksessa osoitteessa Lepsämäntie 15.

Johtokunnan puheenjohtajat kautta aikain:

1927-33 toimitusjohtaja Isak Räsänen
1933-53 arkkitehti Armas Rankka
1953-61 agronomi Erkki J. Kinnunen
1961-64 fil.tohtori Martti Salmi
1964-72 hallitusneuvos Rainer Söderholm
1972-80 professori Pertti Muukkonen
1980-90 professori Aulis Eskola
1990-01 valtiot.maist. Seppo Väätäinen
2001-06 majuri Seppo Tuomi
2006- talouspäällikkö Jaakko Kartano

Johtajat ja rehtorit kautta aikain:

1927-28 fil.maist. Ada Äijälä-Räsänen
1928-29 fil.maist. Hilja Vilkemaa
1929-49 fil.kand Matti Kaisla
1949-56 fil.maist. Arne G. Waronen
1957-64 fil.maist. Ilmari Z Wichmann
1964-67 fil.maist. Br. Arvi Rajala
1968-93 fil.maist. Martti Rönkkö
1993-2018 fil.maist. Jaakko Julkunen
2018- fil. tohtori Akseli Salmi

Vuosikertomukset

Lukuvuosi 2018-2019 Lataa PDF…

Lukuvuosi 2019-2020 Lataa PDF…

Koulun tunnussävel

Arkadian yhteislyseon tunnussävel Kultainen joutsen (säv. Joni Helminen, 2002) Kuuntele…