Opiskeluterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuolto vastaa opiskelijan hyvinvoinnin ja terveyden seuraamisesta, arvioinnista ja edistämisestä.

Terveydenhoitaja Kirsi Piironen

p. 050 497 1464

Terveydenhoitaja on tavattavissa ma, ti, (to) ja pe. Avoin vastaanotto ilman ajanvarausta on paikallaolopäivinä klo 11.30-12.30.

Lisätietoa keusoten sivuilta…

Opiskelijaterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lääkärintarkastus on naispuolisilla opiskelijoilla ensimmäisenä opiskeluvuonna ja pääsääntöisesti miespuolisilla opiskelijoilla toisena opiskeluvuonna, sisältäen kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksen. Lääkärin toimialueeseen kuuluvat opiskelijan fyysiseen kasvuun, kehitykseen ja opiskeluun liittyvät asiat. Terveystarkastuksissa kartoitetaan myös opiskelijan psykososiaalista tilannetta.

Tarvittaessa lääkäriajan voi varata ehkäisyyn, todistusasioihin, mielenterveyteen ja päihdeongelmiin liittyvissä asioissa. Ajanvaraus tehdään terveydenhoitajan kautta. Pääsääntöisesti lääkärinhoitoa vaativat sairausasiat hoidetaan terveysasemalla omalääkärin vastaanotolla.

Lääkäri, Keusoten palveluksessa. Lääkärin vastaanotto on Arkadian yhteislyseolla 2-4 kertaa kuukaudessa.

Psykologi

Psykologi terveydenhuollon ammattihenkilö, joka pyrkii edistämään opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen sujumista. Psykologin yksilökohtaiseen työhön kuuluu psykologisia tutkimuksia, ts. oppimisvaikeuksien selvittelyä ja tukikeskusteluja liittyen esimerkiksi nuoren mielialaan tai vaikeaan elämäntilanteeseen. Psykologi työskentelee läheisessä yhteistyössä mm. koulukuraattorin, terveydenhoitajan ja erityisopettajan kanssa. Koulupsykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Työskentelyn kesto voi vaihdella yksittäisestä keskustelusta pitkäaikaiseen tukikontaktiin. Yksilöllisten tapaamisten lisäksi psykologi pyrkii edistämään koko kouluyhteisön hyvinvointia ja kehittämään koulun toimintatapoja yhdessä muun opiskelijahuoltoryhmän kanssa. Lisäksi opettajilla on mahdollisuus konsultoida psykologia, kun huoli nuoresta herää.

Vanhempi tai nuori itse voi ottaa yhteyttä psykologiin mm. seuraavanlaisissa asioissa:

  • tunne-elämään ja mielialaan liittyvät asiat (esim. alakuloisuus, ahdistus, pelot)
  • motivaatio, stressi, univaikeudet, syömisongelmat
  • henkilökohtainen suru perhe -/ kaveripiirissä, seurustelusuhteet
  • oppimisvaikeudet

Psykologi Sini Tiainen-Salonen, Keusoten palveluksessa

Yhteyttä voi ottaa puhelimella, 040 807 4187, Wilman kautta tai tulemalla käymään keskiviikkona ja torstaina

Kuraattoripalvelut

Kuraattoripalvelut ovat oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista yksilökohtaista opiskelijahuoltoa, jolla tarkoitetaan kuraattorin antamaa opiskelun tukea ja ohjausta. Niiden tarkoituksena on tukea opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Tavoitteena on edistää koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa.

Kuraattorin tapaamisissa kartoitetaan opiskelijan opintoja ja oppimisympäristöä, opiskelijan henkilökohtaista toimintakykyä, vointia ja jaksamista, perhe- ja kotitilannetta sekä kaverisuhteita, harrastuksia ja vapaa-ajan viettoa. Kuraattori toimii yhteistyössä opiskelijan, huoltajien, opettajan sekä tarvittavien tahojen kanssa. Tarvittaessa kuraattori ohjaa opiskelijan opiskelijahuollon tai oppilaitoksen ulkopuolisten palveluiden piiriin.

Kuraattori Pirja Suorsa, Keusoten palveluksessa

Kuraattori on tavattavissa maanantaisin ja tiistaisin. Yhteyttä saa puhelimitse 040 807 4184, sähköpostitse pirja.suorsa(at)keusote.fi ja Wilman kautta.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaaja neuvoo ja auttaa opiskelijaa opintojen ja ylioppilaskirjoitusten suunnittelussa sekä ohjaa jatko-opintoihin. Tarvittaessa opintoja suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan elämäntilanteen mukaan mm. opintojen pidentämiseen liittyvissä tilanteissa. Opinto-ohjaaja osallistuu tarvittaessa perhepalavereihin yhdessä ryhmänohjaajan ja/tai opiskeluhuoltoryhmän jäsenten kanssa.

Opinto-ohjaajat Laura Lindberg ja Päivi Vanninen

Opinto-ohjaajat ovat koululla päivittäin. Yhteystiedot: p. 046 920 8515 (Päivi), 050 454 5778 (Laura) opo@ayl.fi

Erityisopettaja

Erityisopettaja tulee tutuksi kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille teettäessään ryhmille lukiseulat ensimmäisen jakson aikana. Seulan perusteella hän kutsuu osan opiskelijoista yksilötestiin ja haastatteluun mahdollisen lukivaikeuden toteamiseksi. Erityisopettaja laatii tarvittaessa lukilausunnon ja suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa opiskelua helpottavia tukitoimia.

Lukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea, jonka tavoitteena on opiskelutaitojen vahvistaminen, omien vahvuuksien löytäminen ja itsetunnon parantaminen oppijana. Erityisopettaja toimii yhteistyössä muiden opiskeluhuoltoryhmän jäsenten ja opettajakunnan kanssa.

Erityisopettaja Päivi Paloviita-Siivonen

Erityisopettajalla on koululla joka päivä ja yhteyttä voi ottaa henkilökohtaisen käynnin lisäksi Wilman kautta.