Syksystä 2019 eteenpäin Arkadian yhteislyseossa ei voi aloittaa kaksoistutkinnon lukio-osuuden suorittamista.