Mikä kaksoistutkinto on

Syksystä 2019 eteenpäin Arkadian yhteislyseossa ei voi aloittaa kaksoistutkinnon lukio-osuuden suorittamista.

Arkadian yhteislyseo tekee yhteistyötä Nurmijärven Keudan kanssa. Kaksoistutkinnossa ammatillisen tutkinnon suorittaja suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Pääsääntöisesti kaksoistutkinnossa suoritetaan 27 lukiokurssia. Kurssit sisätävät vähintään neljän yo-kokeeseen vaadittavan aineen opintoja. Ruotsin 1. kurssi on suoritettava vaikka ei osallistuisi ruotsin yo-kokeeseen.

Keudan opiskelijoiden lukiojaksot Arkadiassa 3,5 vuodessa

I JAKSOII JAKSOIII JAKSOIV JAKSOV JAKSO
1. vuosiX
2. vuosiXX
3. vuosiX
4. vuosiX

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tehdään lukujärjestys valmiiksi, muut tekevät valintansa itse wilmassa.

Ylioppilastutkinto

  • Pakollisena on kirjoitettava neljä ainetta
  • Äidinkieli on kirjoitettava aina
  • Lisäksi on valittava kolme seuraavista: englati (A-taso), ruotsi, matematiikka (lyhyt tai pitkä) ja jokin reaaliaine
  • Neljän pakollisen lisäksi voi suorittaa kokeita valitsemissaan aineissa.