Elements of AI

Elements of AI on Helsingin yliopiston ja Reaktorin yhteistyössä tehty ilmainen verkkokurssi. Kurssista Arkadian yhteilyseossa teemaopintojen kurssin.

Kurssi koostuu kuudesta osasta, joiden suorittamiseen menee noin 6 viikkoa (n. 30h). Opiskelija saa kurssin suoritettua, kun hän on tehnyt 90% tehtävistä, joista 50% on oikein. Tästä saa sertifikaatin. Ohjelmointitaitoja ei vaadita. Matematiikan osaamisesta ja ongelmanratkaisutaidoista on hyötyä kurssin suorittamisessa. Kurssissa on esimerkiksi hieman todennäköisyyslaskentaa. Materiaalissa on selkeät ohjeet kaikkiin laskuihin. Kurssi on ainerajat ylittävä ja siinä sovelletaan tietoa eri aihealueilta.

Kurssikuvaus:

Kurssin suoritettua opiskelija

  • ymmärtää tekoälyn keskeisimmät vaikutukset
  • pystyy arvioimaan tekoälyyn liittyvää uutisointia ja keskustelua kriittisesti
  • osaa keskustella tekoälystä ja määritellä, mitä se on
  • osaa kertoa menetelmistä, jotka mahdollistavat tekoälyn

Kurssin sisältö:

  • Mitä tekoäly on?
  • Ongelmanratkaisu tekoälyn avulla
  • Tekoälyn käytännön sovellukset
  • Koneoppiminen
  • Neuroverkot
  • Tekoälyn vaikutus

Linkki kurssiin: https://course.elementsofai.com/fi/

Luova ohjelmointi / robotiikka 2 op

Kurssilla perehdytään ensin aloittajaystävällisesti ohjelmoinnin perusteisiin tietokonegrafiikan keinoin.

Ohjelmoinnin perusteiden jälkeen tutustutaan elektronisten laitteiden ohjelmointiin ja rakenteluun Arduinon avulla. Samalla tulevat tutuksi myös elektroniikan komponentit ja kytkennät.

Kurssin lopuksi opiskelijat tekevät oman lopputyön, joka voi olla esim.  elektroninen taideteos, tietokonepeli, mittalaite, robotti tai IoT-projekti.

Arviointi: suoritusmerkintä S/H

Kurssi pidetään lukuvuonna 2022-2023 torstaisin klo 14:00 – 15:15 fysiikan luokkaa vastapäätä olevassa labrassa ja se kestää kolme periodia. Koeviikoilla kurssia ei pidetä. Kurssista ei järjestetä koetta, vaan suoritus perustuu tehtyihin harjoituksiin ja lopputyöhön.

Tiedeopintojaksot

Opintotarjottimella on tarjolla oppiaineittain koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja, joten voit valita tiedeopintoja eri oppiaineista. Tiedeopintojaksojen tarkemmat kuvaukset löydät opintojaksoittain opetussuunnitelmasta tai Wilmassa olevasta opintotarjottimelta. Opintojaksot pyritään toteuttamaan lukuvuosittain opiskelijoiden kiinnostuksen perusteella eli mikäli riittävä määrä opiskelijoita valitsee kyseisen opintojakson.