Ylioppilastutkintolautakunnan määräykset

Ylioppilastutkinnossa on meneillään tutkinnonuudistus. Tutustu ajankohtaisimpiin ja tarkempiin määräyksiin ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta: Yleiset määräykset ja ohjeet

 

Tutkinnon rakenne (ennen kevättä 2022 aloittaneet)

Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta kokelas valitsee seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe (pitkä tai lyhyt) ja ainereaalissa järjestettävä koe.

Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Vähintään yhdessä pakollisessa aineessa on suoritettava tasoltaan vaativampi koe (A-taso), esimerkiksi A-englanti tai pitkä matematiikka.

Ylioppilastutkinto pitää suorittaa kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana, muutoin joutuu aloittamaan koko kirjoitukset alusta.

Tutkinnon rakenne (keväällä 2022 tai myöhemmin aloittaneet)

  • äidinkieli kaikille pakollinen
  • Suoritettava kolmesta ryhmästä vähintään neljä koetta. Ryhmät: reaali, toinen kotimainen kieli (ruotsi), matematiikka, vieras kieli
  • yhden aineen on oltava pitkä oppimäärä (esim. matematiikka tai englanti)
  • toinen kotimainen kieli (ruotsi) tai matematiikka on käytännössä pakko kirjoittaa
  • Pakollisuutta voi muuttaa tutkinnon aikana
  • Kokelas voi suorittaa eri oppimäärien kokeista samassa tutkintoaineessa (suoritus lasketaan vain kerran)

Arvostelu ja uusinta

Koululla suoritetaan kokeiden alustava arvostelu. Tämän jälkeen kokeet siirtyvät lautakuntaan sensorien arvioitavaksi. Sensorien tarkastaessa kokeita voivat pisteet ja arvosanat vielä muuttua. Jos pistemäärä vaikuttaa virheelliseltä, voi kokelas tehdä oikaisuvaatimuksen ylioppilastutkintolautakuntaan. Ylioppilastutkintolautakunta julkaisee arvostelun perustana olevat hyvän vastauksen piirteet kotisivuillaan.

Kustakin ylioppilastutkintoon kuuluvasta kokeesta annetaan arvosana ja pistemäärä:

L, laudatur = 7 pistettä
E, eximia cum laude approbatur = 6 pistettä
M, magna cum laude approbatur = 5 pistettä
C, cum laude approbatur = 4 pistettä
B, lubenter approbatur = 3 pistettä
A, approbatur = 2 pistettä
I, improbatur (hylätty) = 0 pistettä

Kompensaatio (ennen kevättä 2022 aloittaneet)

Jos kokelas on hylätty yhdessä pakollisessa kokeessa, ylioppilastutkintolautakunta voi julistaa hänet kirjallisissa kokeissa hyväksytyksi muiden kokeiden perusteella. Kompensaation suorittaminen edellyttää kokelaan suostumusta (20 §). Jos kokelas ei halua kompensaatiota, hänen tulee jättää kirjallinen ilmoitus rehtorille niin aikaisin, jotta rehtori ehtii ilmoittaa tämän YTL:lle kevään tutkinnossa 15.5. ja syksyn tutkinnossa 31.10. mennessä. Ellei ilmoitusta ole tehty, kompensaatio tehdään automaattisesti.

Kompensointi tapahtuu seuraavasti:

Hylätyt kokeet jaetaan neljään luokkaan i+, i, i- ja i=. Kustakin kokeesta annetaan kompensaatiopisteitä arvosanan perusteella (l-7, e-6, m-5, c-4, b-3 ja a-2). Saadut kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin 12 pistettä kompensoi i+:n, 14 i:n, 16 i-:n ja 18 i=:n.

Mikäli kokelas on hylätty jossakin aineessa useamman kerran, otetaan hänen paras improbaturinsa huomioon kompensaatiota laskettaessa. Kompensoidun kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.

Kompensaatio (keväällä 2022 tai myöhemmin aloittaneet)

Jos kokelas on suorittanut tutkintoon vaadittavista viidestä kokeesta yhden kokeen hylätyllä arvosanalla ja neljä hyväksytyllä arvosanalla, hän saa näistä neljästä kokeesta kompensaatiopisteitä arvosanojen perusteella seuraavasti: laudatur 7, eximia cum laude approbatur 6, magna cum laude approbatur 5, cum laude approbatur 4, lubenter approbatur 3 ja approbatur 2. Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, ja 10 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan. Jos kokelas on suorittanut enemmän kuin viisi koetta, hänelle otetaan kompensaatiopisteiden laskemisessa huomioon tutkintoon vaadittavista kokeista ne neljä koetta, jotka tuottavat korkeimman kompensaatiopistesumman. Ylimääräisistä kokeista ei anneta kompensaatiopisteitä.

Oikaisuvaatimus

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa. Lisätietoja tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla kohdassa Ylioppilastutkinto > Tulokset ja koesuoritukset.

Jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe, saat vaatia lautakunnalta koesuorituksesi arvosteluun oikaisua. Katso ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä.

Vilppi

Vilppiin syyllistynyt tai vilppiä yrittänyt menettää oikeutensa jatkaa tuona kirjoituskertana ja sen kokeen mahdolliset suoritukset katsotaan hylätyiksi.

Matkapuhelimien ja muiden teknisten laitteiden tuominen koesaliin on ehdottomasti kielletty. Matkapuhelimen hallussapitoa tutkintotilaisuudessa pidetään tutkintojärjestyksen rikkomisena, josta seuraamus on sama kuin vilpistä.

Todistukset

Kun on suorittanut ylioppilastutkinnon, saa ylioppilastodistuksen edellyttäen, että saa myös koulun päättötodistuksen eli on opiskellut oman opetussuunnitelman edellyttämät kurssit. Jos jokin kurssi on suorittamatta, vaikkapa liikunnasta tai kuvaamataidosta, ei voi saada koulun päättötodistusta eikä ylioppilastodistusta.

Muista kuin tutkintoon kuuluvista suorituksista saat erillistodistuksen.