Ylioppilastutkintolautakunnan määräykset

Tutustu ajankohtaisimpiin ja tarkempiin määräyksiin ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta:

Huomaa tutkinnon muutos kevällä 2022 aloittavilla kokelailla. Lue lisää…

Tutkinnon rakenne

Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta kokelas valitsee seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe (pitkä tai lyhyt) ja ainereaalissa järjestettävä koe.

Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Vähintään yhdessä pakollisessa aineessa on suoritettava tasoltaan vaativampi koe (A-taso), esimerkiksi A-englanti tai pitkä matematiikka.

Ylioppilastutkinto pitää suorittaa kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana, muutoin joutuu aloittamaan koko kirjoitukset alusta.

Arvostelu ja uusinta

Koululla suoritetaan kokeiden alustava arvostelu. Tämän jälkeen kokeet siirtyvät lautakuntaan sensorien arvioitavaksi. Sensorien tarkastaessa kokeita voivat pisteet ja arvosanat vielä muuttua. Jos pistemäärä vaikuttaa virheelliseltä, voi aineen opettaja tai rehtori olla yhteydessä YTL:n ja kysyä suorituksen arvosteluperusteita.

Kustakin ylioppilastutkintoon kuuluvasta kokeesta annetaan arvosana ja pistemäärä:

L, laudatur = 7 pistettä
E, eximia cum laude approbatur = 6 pistettä
M, magna cum laude approbatur = 5 pistettä
C, cum laude approbatur = 4 pistettä
B, lubenter approbatur = 3 pistettä
A, approbatur = 2 pistettä
I, improbatur (hylätty) = 0 pistettä

Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan kirjoituskerran aikana. Jos hylättyä pakollista koetta ei saa määräajassa hyväksytysti suoritettua, on tutkinto kokonaisuudessaan uusittava.

Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.

Hyväksytyn pakollisen kokeen saa uusia kerran ilman aikarajaa.

Hajauttajan tulee suorittaa tutkinto kolmen kirjoituskerran aikana eli noin vuoden sisällä.

Tutkinnon aikana voi samalla olla uusija; esim. syksyllä ruotsin ensi kertaa kirjoittanut voi kevään tutkinnossa olla uusija, parempi arvosana tulee todistukseen.

Kompensaatio

Jos kokelas on hylätty yhdessä pakollisessa kokeessa, ylioppilastutkintolautakunta voi julistaa hänet kirjallisissa kokeissa hyväksytyksi muiden kokeiden perusteella. Kompensaation suorittaminen edellyttää kokelaan suostumusta (20 §). Jos kokelas ei halua kompensaatiota, hänen tulee jättää kirjallinen ilmoitus rehtorille niin aikaisin, jotta rehtori ehtii ilmoittaa tämän YTL:lle kevään tutkinnossa 15.5. ja syksyn tutkinnossa 31.10. mennessä. Ellei ilmoitusta ole tehty, kompensaatio tehdään automaattisesti.

Kompensointi tapahtuu seuraavasti:

Hylätyt kokeet jaetaan neljään luokkaan i+, i, i- ja i=. Kustakin kokeesta annetaan kompensaatiopisteitä arvosanan perusteella (l-7, e-6, m-5, c-4, b-3 ja a-2). Saadut kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin 12 pistettä kompensoi i+:n, 14 i:n, 16 i-:n ja 18 i=:n.

Mikäli kokelas on hylätty jossakin aineessa useamman kerran, otetaan hänen paras improbaturinsa huomioon kompensaatiota laskettaessa. Kompensoidun kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.

Oikaisuvaatimus

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa. Lisätietoja tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla kohdassa Ylioppilastutkinto > Tulokset ja koesuoritukset.

Jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe, saat vaatia lautakunnalta koesuorituksesi arvosteluun oikaisua. Katso ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä.

Vilppi

Vilppiin syyllistynyt tai vilppiä yrittänyt menettää oikeutensa jatkaa tuona kirjoituskertana ja sen kokeen mahdolliset suoritukset katsotaan hylätyiksi.

Matkapuhelimien ja muiden teknisten laitteiden tuominen koesaliin on ehdottomasti kielletty. Matkapuhelimen hallussapitoa tutkintotilaisuudessa pidetään tutkintojärjestyksen rikkomisena, josta seuraamus on sama kuin vilpistä.

Todistukset

Kun on suorittanut ylioppilastutkinnon, saa ylioppilastodistuksen edellyttäen, että saa myös koulun päättötodistuksen eli on opiskellut oman opetussuunnitelman edellyttämät kurssit. Jos jokin kurssi on suorittamatta, vaikkapa liikunnasta tai kuvaamataidosta, ei voi saada koulun päättötodistusta eikä ylioppilastodistusta.

Muista kuin tutkintoon kuuluvista suorituksista saat erillistodistuksen.