Yo-kokeeseen ilmoittautuminen tehdään Wilmassa ja palautetaan ryhmänohjaajalle määräaikaan mennessä

 1. Kirjaudu wilmaan
 2. Valitse välilehti lomakkeet
 3. Valitse ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin
 4. Täytä ilmoittautuminen sivun ensimmäiseen laatikon Ilmoittautuminen -vetovalikkoihin.
 5. Täytä oikea yo-tutkintotyyppi sekä -koulutustyyppi
 6. Kirjoitettavia aineita voi lisätä + lisää rivi -painikkeella. (Jos olet aiemmin suorittanut ylioppilaskokeita, tulee ilmoittautuminen heti näiden jälkeen.)
 7. Valitse vetovalikosta kirjoitettava aine sekä pakollinen/ylimääräinen (pakollisen/ylimääräisyydellä ei ole uudessa tutkinnossa merkitystä).
 8. Jos olet hakenut eritysjärjestelyjä ylioppilaskokeeseen, lisää tieto ”Lisätietoja” -kohtaan.
 9. Tallenna lomake.
 10. Siirry Wilmassa Tulosteet – välilehdelle ja valitse Ilmoittautumin ylioppilaskokeisiin ja valitse tulosta.
 11. Palauta lomake allekirjoitettuna määräaikaan mennessä ryhmänohjaajalle.
 12. Täytä tai päivitä ilmoittautumisen yhteydessä myös Wilman lomakkeista löytyvä yo-kirjoitusten hajautussuunnitelma

Palautettu ja allekirjoitettu kirjallinen paperi-ilmoittautuminen on sitova ilmoittautuminen. Määräajan jälkeen vain wilmaan tehty muutos ei muuta ilmoittautumista. Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa sitä, että jos ei kirjoitakaan tuota ainetta, menettää sen yrityskerran.

Tutkinnon jatkajan uusintakoe

Jos edellisen kirjoituskerran tulokset eivät ole ehtineet ilmoittautumisen määräaikaan mennessä koululle, jatkuu ilmoittautumisaika näiden kokelaiden osalta. Mahdolliseksi uusijaksi pitää ilmoittautua heti, kun on saanut tietoonsa viimeisimmän kirjoituskerran tulokset.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua kirjoituksiin edellyttää, että tuon aineen pakolliset kurssit on opiskeltu ja tutkintomaksut maksettu.

Ylioppilaskokeiden tehtävät perustuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin.

Lyhyen oppimäärän kielissä, jossa ei ole pakollisia lukiokursseja, edellytetään vähintään kolmen lukiokurssin opiskelua.

Lukihäiriön huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Kevään tutkintoa varten hakemus lukiohäiriön huomioonottamisesta pitää lähettää lautakuntaan 23.11. mennessä. Syksyn tutkintoa varten hakemus tulee lähettää 23.4. mennessä.

Koska todistuksen lukihäiriöstä antaa erityisopettaja tai psykologi testin perusteella, tulee asia laittaa vireille jo huomattavan hyvissä ajoin ennen hakemuksen lähettämistä. Koska moni kirjoittaa jo syksyllä, olisi hakemuksen teko hyvä aloittaa jo II vuosikurssin alussa.

Maksut

Koekohtainen maksu on 34 €, tarkistuspyyntö 50 €.

Tutkinnon valmistumisen jälkeinen uusinta tai tutkinnon täydentäminen

Jos olet jo suorittanut ylioppilastutkinnon ja haluat täydentää tutkintoa tai uusia jonkun kokeen, ole hyvissä ajoin yhteydessä lukioon.
Tutkintoa voi täydentää vasta koko tutkinnon saamisen jälkeen. Täydentäjänä voi kirjoittaa saman aineen eri tasonkin, esim. tutkinnossa lyhyt matematiikka, täydentäjänä pitkä matematiikka.

Tutkinnon jälkeen täydennettävään ylioppilaskokeeseen  ilmoittaudutaan toimittamalla oheinen kaavake henkilökohtaisesti koululle. Lomakkeen tulee olla koululla kevään tutkintokertaan ilmoittauduttaessa  viimeistään tutkintokertaa edeltävän vuoden joulukuun 1. päivänä  ja syksyn tutkintoon viimeistään kesäkuun 5. päivänä. Jos YTL on myöntänyt sinulle erityisjärjestelyjä, niin niiden päätökset tulee laittaa lomakkeen liitteeksi.
Sitova ilmoittautuminen yo-kokeeseen (pdf)…