Yo-kokeeseen ilmoittautuminen tehdään Wilmassa ja palautetaan ryhmänohjaajalle määräaikaan mennessä

 1. Kirjaudu wilmaan
 2. Valitse välilehti lomakkeet
 3. Valitse ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin
 4. Täytä ilmoittautuminen sivun ensimmäiseen laatikon Ilmoittautuminen -vetovalikkoihin.
 5. Täytä oikea yo-tutkintotyyppi sekä -koulutustyyppi
 6. Kirjoitettavia aineita voi lisätä + lisää rivi -painikkeella. (Jos olet aiemmin suorittanut ylioppilaskokeita, tulee ilmoittautuminen heti näiden jälkeen.)
 7. Valitse vetovalikosta kirjoitettava aine sekä pakollinen/ylimääräinen (pakollisen/ylimääräisyydellä ei ole uudessa tutkinnossa merkitystä).
 8. Jos olet hakenut erityisjärjestelyjä ylioppilaskokeeseen, lisää tieto ”Lisätietoja” -kohtaan.
 9. Tallenna lomake.
 10. Siirry Wilmassa Tulosteet – välilehdelle ja valitse Ilmoittautuminen ylioppilaskokeisiin ja valitse tulosta.
 11. Palauta lomake allekirjoitettuna määräaikaan mennessä ryhmänohjaajalle.
 12. Täytä tai päivitä ilmoittautumisen yhteydessä myös Wilman lomakkeista löytyvä yo-kirjoitusten hajautussuunnitelma

Palautettu ja allekirjoitettu kirjallinen paperi-ilmoittautuminen on sitova ilmoittautuminen. Määräajan jälkeen vain wilmaan tehty muutos ei muuta ilmoittautumista. Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa sitä, että jos ei kirjoitakaan tuota ainetta, menettää sen yrityskerran.

Tutkinnon jatkajan uusinta/korotuskoe

Jos edellisen kirjoituskerran tulokset eivät ole ehtineet ilmoittautumisen määräaikaan mennessä koululle, jatkuu ilmoittautumisaika näiden kokelaiden osalta. Mahdolliseksi uusijaksi pitää ilmoittautua heti, kun on saanut tietoonsa viimeisimmän kirjoituskerran tulokset.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua kirjoituksiin edellyttää, että kyseisen aineen pakolliset opintojaksot on suoritettu ja tutkintomaksut maksettu (oppivelvolliset/maksuttoman toisen asteen piiriin kuuluvilla 5 yo-koetta maksuttomia).

Ylioppilaskokeiden tehtävät perustuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin.

Lyhyen oppimäärän kielissä, joissa ei ole pakollisia opintojaksoja, edellytetään vähintään kuuden opintopisteen suorittamista ennen kirjoituksiin osallistumista.

Lukihäiriön huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Kevään tutkintoa varten hakemus lukiohäiriön huomioonottamisesta pitää lähettää lautakuntaan 23.11. mennessä. Syksyn tutkintoa varten hakemus tulee lähettää 23.4. mennessä.

Koska todistuksen lukihäiriöstä antaa erityisopettaja tai psykologi testin perusteella, tulee asia laittaa vireille jo huomattavan hyvissä ajoin ennen hakemuksen lähettämistä. Koska moni kirjoittaa jo syksyllä, olisi hakemuksen teko hyvä aloittaa jo II vuosikurssin alussa.

Maksut

Koekohtainen maksu on 34 €, tarkistuspyyntö 50 €.

Oppivelvollisuuden laajeneminen ja maksuttoman toisen asteen periaatteet vaikuttavat ylioppilastutkinnosta perittäviin tutkintomaksuihin. Maksuttomuus koskee pääasiassa niitä opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet lukion syksyllä 2021 tai myöhemmin.

Maksuttoman toisen asteen piiriin kuuluva ylioppilaskokelas voi ilmoittautua maksuttomasti viiteen ensimmäiseen kokeeseen. Seuraavista kokeista peritään maksu. Jos kokelas ilmoittautuu saman tutkintokerran aikana useaan kokeeseen siten, että kokeita tulee yhteensä enemmän kuin viisi, kokelas valitsee maksuttomasti suoritettavat kokeet.

Jos kokelas saa maksuttomasti suoritetusta kokeesta hylätyn arvosanan, hän saa uusia kokeen ilman maksua muutamin poikkeuksin. Hylätyn kokeen uusimisesta peritään maksu esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Kokelaan koe on hylätty, koska kokelas on jättänyt saapumatta koetilaisuuteen.
 • Kokelaan koe on hylätty, koska kokelas ei ole jättänyt koesuoritusta arvosteltavaksi.
 • Kokelaan koe on hylätty vilpin tai koetilaisuuden järjestyksen häiritsemisen vuoksi.

Maksuttomuus ei välttämättä kata kaikkia ylioppilastutkinnon valmistumisen edellyttämiä viittä koetta, jos kokelas suorittaa tutkinnossaan enemmän kuin vaadittavat viisi koetta. Viiden ensimmäisen kokeen ja näiden kokeiden hylättyjen arvosanojen suorittaminen antaa kokelaalle kuitenkin mahdollisuuden ylioppilastutkinnon maksuttomaan suorittamiseen, mikä on ollut oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena.

Tutkinnon valmistumisen jälkeinen uusinta tai tutkinnon täydentäminen

Jos olet jo suorittanut ylioppilastutkinnon ja haluat täydentää tutkintoa tai uusia jonkun kokeen, ole hyvissä ajoin yhteydessä lukion kansliaan lisätietojen saamiseksi (kanslia@ayl.fi).
Tutkintoa voi täydentää vasta koko tutkinnon saamisen jälkeen. Täydentäjänä voi kirjoittaa saman aineen eri tasonkin, esim. tutkinnossa lyhyt matematiikka, täydentäjänä pitkä matematiikka.

Tutkinnon jälkeen täydennettävään ylioppilaskokeeseen  ilmoittaudutaan toimittamalla oheinen kaavake henkilökohtaisesti koululle kansliaan. Lomakkeen tulee olla koululla kevään tutkintokertaan ilmoittauduttaessa  viimeistään tutkintokertaa edeltävän vuoden joulukuun 1. päivänä  ja syksyn tutkintoon viimeistään kesäkuun 5. päivänä. Jos YTL on myöntänyt sinulle erityisjärjestelyjä, niin niiden päätökset tulee laittaa lomakkeen liitteeksi.
Sitova ilmoittautuminen yo-kokeeseen (pdf)…