Yleislinjalla (yhteisvalinnassa koodi 378) on aloituspaikkoja 125

Hakeminen yhteishaussa 2021 ja ainevalinnat

Arkadian yhteislyseoon haetaan maaliskuussa järjestettävässä valtakunnallisessa yhteishaussa opintopolku.fi -palvelussa.

Arkadian yhteislyseon sisäänpääsykeskiarvo määräytyy hakijoiden keskiarvojen perustella. Syksyllä 2019 sisäänpäässeiden keskiarvot olivat välillä 7.33–9.70. Syksyllä 2020 sisäänpäässeiden keskiarvot olivat välillä 7.83-10.0.  Alle 7.0 keskiarvolla (lukuaineet) ei voi tulla valituksi Arkadian yhteislyseoon.

Tarkempia tietoja yhteishausta saat yläkoulusi opintojen ohjaajalta tai opintopolku-palvelusta.

Yhteishaun yhteydessä täytetään myös ainevalintakortti, joka toimitetaan Arkadian yhteislyseoon 7.4.2021 mennessä.

Arkadian yhteislyseon ainevalintakortti 2021-2022 Lataa PDF…

Oppilaitokseen hyväksyminen

Valittujen nimet julkistetaan opintopolku-palvelussa, koulun kotisivuilla sekä koulun pääovessa kesäkuussa. Oppilaitokseen valituille lähetetään myös kirje kotiin.

Hakeminen yhteishaun ulkopuolella

Normaali hakuväylä Arkadiaan on vuosittain valtakunnallisessa kevään yhteishaussa. Viimevuosina Arkadiaan on ollut enemmän hakijoita kuin on voitu ottaa kouluun opiskelijoita. Tämän vuoksi Arkadiaan ei voi tulla valituksi yhteishaun ollessa kesken. 

Opiskelijoiden siirtyessä esim. toisiin oppilaitoksiin, voi Arkadiaan avautua muutamia paikkoja kesken lukuvuoden. Koska kysyntä on ollut viimevuosina suurta, on lisähaku Arkadiassa jaettu kahteen vaiheeseen. Haut julistetaan erikseen koulun kotisivujen etusivulla. Joinain vuosina ylimääräisiä paikkoja ei välttämättä ole tarjolla.

Haku syksyllä ensimmäisen vuosikurssin vapautuneille lukiopaikolle

Ensimmäinen mahdollisuus hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeen on ensimmäisen periodin jälkeen marraskuun alkuun mennessä. Haku tapahtuu erillisellä hakemuskaavakkeella. Valinnassa painotetaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoa 90% ja lukion ensimmäisen jakson suoritettujen lukuaineiden opintojaksojen keskiarvoa 10%. Lukio-opintoja tulee olla hakuvaiheessa suoritettuna vähintään kuusi hyväksyttyä opintopistettä. Paikan mahdollisesti saaneet voisivat aloittaa Arkadiassa kolmannen periodin alussa.

Haku ensimmäisen vuosikurssin keväällä vapautuneille lukiopaikoille

Toinen mahdollisuus hakea kesken lukio-opintojen Arkadiaan on ensimmäisen lukiovuoden keväällä. Mahdollisesti valituksi tulleet opiskelijat voisivat aloittaa opinnot toisen vuosikurssin alussa syksyllä. Hakeminen tapahtuu neljännen periodin jälkeen huhtikuun lopulla. Valinta perustuu hakuhetkellä lukiokurssien lukuaineista suoritettujen kurssien keskiarvoon. Lukio-opintoja tulee olla hakuvaiheessa suoritettuna vähintään 40 hyväksyttyä opintopistettä.

Opiskelijavalinnasta päättää koulun rehtori Akseli Salmi. Rehtori antaa tarvittaessa myös lisätietoja opiskelijavalinnasta.