Yleislinjalla on aloituspaikkoja 125 (yhteishaussa 2023)

Hakeminen yhteishaussa 2024 ja ainevalinnat

Arkadian yhteislyseoon haetaan maaliskuussa järjestettävässä valtakunnallisessa yhteishaussa opintopolku.fi -palvelussa.

Arkadian yhteislyseon sisäänpääsykeskiarvo määräytyy hakijoiden keskiarvojen perustella. Syksyllä 2022 oppilaitokseen valittujen keskiarvot olivat 8,17-10,9. Syksyllä 2021 sisäänpäässeiden keskiarvot olivat 8,25-10,. Syksyllä 2020 sisäänpäässeiden keskiarvot olivat välillä 7,83-10,0. Syksyllä 2019 sisäänpäässeiden keskiarvot olivat välillä 7,33–9,70.  Alle 7.0 keskiarvolla (lukuaineet) ei voi tulla valituksi Arkadian yhteislyseoon.

Tarkempia tietoja yhteishausta saat yläkoulusi opintojen ohjaajalta tai opintopolku-palvelusta.

Yhteishaun yhteydessä täytetään myös ainevalintakortti, joka toimitetaan Arkadian yhteislyseoon  (tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä yhteishakua, ainevalintakortti julkaistaan talvella 2024).

Oppilaitokseen hyväksyminen

Valittujen nimet julkistetaan opintopolku-palvelussa, koulun kotisivuilla sekä koulun pääovessa kesäkuussa (julkaisuluvan antaneiden hakijoiden osalta). Oppilaitokseen valituille lähetetään myös kirje kotiin.

Hakeminen yhteishaun ulkopuolella

Normaali hakuväylä Arkadiaan on vuosittain valtakunnallisessa kevään yhteishaussa. Viimevuosina Arkadiaan on ollut enemmän hakijoita kuin on voitu ottaa kouluun opiskelijoita. Tämän vuoksi Arkadiaan ei voi tulla valituksi yhteishaun ollessa kesken. 

Opiskelijoiden siirtyessä esim. toisiin oppilaitoksiin, voi Arkadiaan avautua muutamia paikkoja kesken lukuvuoden. Koska kysyntä on ollut viimevuosina suurta, on lisähaku Arkadiassa jaettu kahteen vaiheeseen. Haut julistetaan erikseen lukion kotisivujen etusivulla. Joinain vuosina ylimääräisiä paikkoja ei välttämättä ole tarjolla, jolloin täydentävää hakua ei ole voitu avata.

Haku syksyllä ensimmäisen vuosikurssin vapautuneille lukiopaikolle

Ensimmäinen mahdollisuus hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeen on ensimmäisen periodin jälkeen marraskuun alkuun mennessä. Haku tapahtuu erillisellä hakemuskaavakkeella. Valinnassa painotetaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoa 90% ja lukion ensimmäisen jakson suoritettujen lukuaineiden opintojaksojen keskiarvoa 10%. Lukio-opintoja tulee olla hakuvaiheessa suoritettuna vähintään kuusi hyväksyttyä opintopistettä. Paikan mahdollisesti saaneet voisivat aloittaa Arkadiassa kolmannen periodin alussa.

Haku ensimmäisen vuosikurssin keväällä vapautuneille lukiopaikoille

Toinen mahdollisuus hakea kesken lukio-opintojen Arkadiaan on ensimmäisen lukiovuoden keväällä. Mahdollisesti valituksi tulleet opiskelijat voisivat aloittaa opinnot toisen vuosikurssin alussa syksyllä. Hakeminen tapahtuu neljännen periodin jälkeen huhtikuun lopulla. Valinta perustuu hakuhetkellä lukiokurssien lukuaineista suoritettujen kurssien keskiarvoon. Lukio-opintoja tulee olla hakuvaiheessa suoritettuna vähintään 40 hyväksyttyä opintopistettä.

Haku syksyllä toisen vuosikurssin vapautuneille lukiopaikolle

Kolmas mahdollisuus hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeen on toisen opiskeluvuoden ensimmäisen periodin jälkeen marraskuun alkuun mennessä. Mahdollisesti valituksi tulleet opiskelijat voisivat aloittaa opinnot toisen vuosikurssin syksyllä 3. periodin alussa. Haku tapahtuu erillisellä hakemuskaavakkeella. Valinta perustuu hakuhetkellä lukiokurssien lukuaineista suoritettujen opintojaksojen keskiarvoon. Lukio-opintoja tulee olla hakuvaiheessa suoritettuna vähintään 66 hyväksyttyä opintopistettä.

Opiskelijavalinnasta päättää Arkadian yhteislyseon rehtori Heidi Handolin-Kiilo. Rehtori antaa tarvittaessa myös lisätietoja opiskelijavalinnasta.