Taidelinja – ilmaisua liikkein, sanoin ja sävelin

Lukiodiplomit 2018.

Arkadian yhteislyseon taidepainotteisella linjalla työskentelymuotoina ovat teatteritaiteen, musiikin ja tanssin yhteisvoimin toteutettavat produktiot. Nämä voivat olla esim.  musikaaleja, teatteri-esityksiä, konsertteja tai tanssiesityksiä. Opiskelijat saavat opetusta taidelinjalla ilmaisutaidossa, musiikissa, tanssissa sekä lavastuksessa ja puvustuksessa opiskelijan oman erikoisosaamisen ja painotuksen mukaan. Linjalle voi hakeutua painottaen jotain tiettyä taideainetta, mutta on eduksi, jos on avoimin mielin valmis tutustumaan myös uusiin taideaineisiin. Taidelinjan opiskelijan on mahdollista saada opinnoistaan todistus lukio-opintojensa lopussa.  Taidelinja-todistus edellyttää kymmenen taidelinja-kurssin suorittamista lukion aikana. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus tehdä lukiodiplomi teatteritaiteesta, musiikista, tanssista sekä kuvataiteesta.

Lue lisää taidelinjasta…

Hakeminen ja ainevalinnat 2023

Arkadian yhteislyseon taidelinjalle haetaan maaliskuussa järjestettävässä valtakunnallisessa yhteishaussa opintopolku.fi -palvelussa. Tarkempia tietoja yhteishausta saat yläkoulusi opintojen ohjaajalta tai opintopolku-palvelusta. Lisätietoja taidelinjasta saa myös musiikin lehtori Heli Suokko heli.suokko@ayl.fi.

Arkadian yhteislyseon taidelinjalle valitaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvojen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä (max 10 p.) sekä aikaisemmista taideopinnoista ja omien näyttöjen (mahdollinen todistus tuodaan haastatteluun), harrastuneisuudesta ja haastattelusta sekä haastattelun yhteydessä annettavasta oman pääaineen (musiikki, teatteri tai tanssi) näyttökokeesta (max 10p.) koostuvien kokonaispisteiden mukaan (valintaperustekuvaus www.opintopolku.fi-palvelussa). Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon kriteerinä on vähintään 7,0 keskiarvo. Taidelinjalla on aloituspaikkoja 20. Yhteishaun yhteydessä täytetään myös ainevalintakortti, joka toimitetaan Arkadian yhteislyseoon 27.3.2023 mennessä.

Taidelinjan haastattelu

Haastattelun pisteet koostuvat aikaisemmista taideopinnoista (mahdollinen todistus tuodaan haastatteluun), harrastuneisuudesta, soveltuvuudesta ja haastattelusta sekä haastattelun yhteydessä annettavasta oman pääaineen (musiikki, teatteri tai tanssi) näyttökokeesta (max 10p.). Haastattelun pisteiden hyväksymisrajakriteerinä on vähintään 5,0 pistettä.

Lukiolta lähetetään erikseen haastattelukutsu hakijoille.

Yhteishaun 2023 jälkeinen täydentävä haku vapaana oleville paikoille taidelinjalle kesällä 2023 (ns. jatkuva haku) avoinna 15.6.-28.6.2023. Lisätietoja:

Haku Arkadian yhteislyseon taidelinjalle vapaana oleville opiskelupaikoille syksyksi 2023