(15.6.2023)

Haku yhteishaussa 2023 vapaana jääneille 1. vuosikurssin lukiopaikoille Arkadian yhteislyseossa

Arkadian yhteislyseossa yhteishaun 2023 jälkeen yleislinjan paikat ovat täynnä ja käytössä varasijamenettely. Taidelinjan koulutusohjelman osalta avaamme täydentävän ns. jatkuvan haun (3 opiskelupaikkaa 15.6.2023 tilanteen mukaan).

Opiskelijoita, jotka eivät ole hakeneet kevään yhteishaussa Arkadian yhteislyseoon, ei voida tässä vaiheessa ottaa opiskelijoiksi varasijajonon ohi yleislinjalle. Mahdollisille syksyllä vapautuville paikoille järjestetään yleislinjalle erillinen haku, joka päättyy marraskuun alkuun mennessä. (Ks. tarkemmin ”Hakeminen yhteishaun ulkopuolella” https://ayl.fi/opiskelijaksi/hakeminen-yleislinjalle/)

Syksyllä 2023 opintonsa aloittavien opiskelijoiden osalta Arkadian yhteislyseossa avataan ns. jatkuva haku taidelinjan koulutusohjelmaan. Haku on avoinna 28.6.2023 klo 15.00 asti. Jaossa on 3 vapaana olevaa opiskelupaikkaa.

Jatkuvassa haussa hakevan opiskelijan tulee täyttää valtakunnallisessa yhteishaussa käytössä olleet taidelinjan lukio-opintojen hakukriteerit tullakseen valituksi. Arkadian yhteislyseon taidelinjalle valitaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvojen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä (max 10 p.) sekä aikaisemmista taideopinnoista ja omien näyttöjen (mahdollinen todistus tuodaan haastatteluun), harrastuneisuudesta ja haastattelusta sekä haastattelun yhteydessä annettavasta oman pääaineen (musiikki, teatteri tai tanssi) näyttökokeesta (max 10p.) koostuvien kokonaispisteiden mukaan (valintaperustekuvaus www.opintopolku.fi-palvelussa). Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon kriteerinä on vähintään 7,0 keskiarvo.

Yhteishaussa 2023 taidelinjan valintahaastatteluun osallistuneiden osalta voidaan hyväksilukea yhteishaun valintakokeessa annettu aiempi näyttö Arkadian yhteislyseon taidelinjalle opiskelijan niin pyytäessä. Mahdolliset valintakokeet järjestetään hakijoille elokuussa (tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan suoraan hakijoille).

Osallistuakseen valintaan, opiskelijan on toimitettava hakemus Arkadian yhteislyseon rehtorin sähköpostiosoitteeseen rehtori@ayl.fi (tai henkilökohtaisesti paperiversiona Arkadian yhteislyseon kansliaan tai salatulla sähköpostiyhteydellä: https://www.turvaposti.fi/viesti/heidi.handolin-kiilo@ayl.fi) 28.6.2022 klo 16 mennessä:

  • oheinen hakukaavake
  • kopio perusopetuksen päättötodistuksesta (ja mahdollisesti muista taideopinnoista tai -harrasteista)

Kaavakkeen ja todistukset voi toimittaa joko skannattuna, kopioituna tai hyvälaatuisena kännykkäkamerakuvana. Alkuperäiset todistukset pyydetään hakuprosessissa nähtäväksi haussa valituilta ja opiskelupaikan vastaanottavilta opiskelijoilta mahdollisen valintahaastattelun yhteydessä.

Päätös paikkajaosta ilmoitetaan keskiviikkoon 9.8.2023 mennessä. Paikan saanut opiskelija voi aloittaa opinnot Arkadian yhteislyseon taidelinjalla lukuvuoden aloituksesta lähtien.

Arkadian yhteislyseon opiskelijavalinnan päätöksistä tarvittaessa lisätietoja lukion rehtori Heidi Handolin-Kiilolta. Lukion kanslia on suljettuna 22.6.-31.7.2023.