(2.10.2023)

Haku syksyllä vapautuville 1. vuosikurssin lukiopaikoille Arkadiassa

Haku syksyllä vapautuneille 1. vuosikurssin lukiopaikoille Arkadiassa päättyy perjantaina 3.11.2023. Päätös paikkajaosta ilmoitetaan maanantaina 13.11.2023 ja paikan saanut opiskelija voi aloittaa opinnot Arkadiassa kolmannen jakson alussa 29.11.2023. Tällä hetkellä (2.10.2023) jaossa on kolme (3) opiskelupaikka.

Osallistuakseen valintaan, opiskelijan on toimitettava Arkadian yhteislyseon rehtorin sähköpostiosoitteeseen rehtori@ayl.fi (tai henkilökohtaisesti paperiversiona Arkadian yhteislyseon kansliaan tai käyttämällä salattua sähköpostiyhteyttä: https://www.turvaposti.fi/viesti/heidi.handolin-kiilo@ayl.fi ) perjantaihin 3.11.2023 klo 16 mennessä:

  • oheinen hakukaavake
  • kopio lukiosuorituksista tähän saakka

Kaavakkeen ja todistukset voi toimittaa joko skannattuna, kopioituna tai hyvälaatuisena kännykkäkamerakuvana. Alkuperäiset todistukset pyydetään hakuprosessissa opiskelupaikan vastaanottotilaisuudessa nähtäväksi haussa valituilta ja opiskelupaikan vastaanottavilta opiskelijoilta.

Opiskelijan tulee täyttää valtakunnallisessa yhteishaussa käytössä olevat lukio-opintojen hakukriteerit tullakseen valituksi. Valinta perustuu peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon (90%) ja lukio-opintojen suorituksiin (10%).

Hakijoille ilmoitetaan päätös valinnasta sähköpostitse maanantaina 13.11.2023.

Haku syksyllä vapautuneille 2. vuosikurssin lukiopaikoille Arkadiassa

Haku vapautuneille 2. vuosikurssin lukiopaikoille Arkadiassa päättyy perjantaina 3.11.2022. Päätös paikkajaosta ilmoitetaan maanantaina 13.11.2023 ja paikan saanut opiskelija voi aloittaa opinnot Arkadiassa kolmannen jakson alussa 29.11.2023. Tällä hetkellä (2.10.2023) jaossa on kolme (3) opiskelupaikka.

Osallistuakseen valintaan, opiskelijan on toimitettava Arkadian yhteislyseon rehtorin sähköpostiosoitteeseen rehtori@ayl.fi (tai henkilökohtaisesti paperiversiona Arkadian yhteislyseon kansliaan tai käyttämällä salattua sähköpostiyhteyttä: https://www.turvaposti.fi/viesti/heidi.handolin-kiilo@ayl.fi ) perjantaihin 3.11.2023 klo 16 mennessä:

  • oheinen hakukaavake
  • kopio lukiosuorituksista tähän saakka

Kaavakkeen ja todistukset voi toimittaa joko skannattuna, kopioituna tai hyvälaatuisena kännykkäkamerakuvana. Alkuperäiset todistukset pyydetään hakuprosessissa opiskelupaikan vastaanottotilaisuudessa nähtäväksi haussa valituilta ja opiskelupaikan vastaanottavilta opiskelijoilta.

Opiskelijan tulee täyttää valtakunnallisessa yhteishaussa käytössä olevat lukio-opintojen hakukriteerit tullakseen valituksi. Valinta perustuu lukio-opintojen lukuaineista suoritettujen opintojen keskiarvoon. Lukio-opintoja tulee olla hakuvaiheessa suoritettuna vähintään 66 hyväksyttyä opintopistettä.

Hakijoille ilmoitetaan päätös valinnasta sähköpostitse maanantaina 13.11.2023.

Tulevat haut lukuvuodeksi 2024-2025

Keväällä 2024 Arkadian yhteislyseoon on mahdollista hakea syksyllä 2024 alkaviin opintoihin tulevassa perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa ns. 1. vuosikurssin opiskelijaksi. Lisätietoja yhteishausta 2024 Opetushallituksen opintopolku-sivustolta (www.opintopolku.fi).

Arkadian yhteislyseoon on mahdollista hakea myös kesken lukio-opintojen ensimmäisen lukiovuoden keväällä. Mahdollisesti valituksi tulleet opiskelijat voisivat aloittaa opinnot toisen vuosikurssin alussa syksyllä. Hakeminen tapahtuu tällöin neljännen periodin jälkeen huhtikuun lopulla. Valinta perustuu hakuhetkellä lukio-opintojen lukuaineista suoritettujen opintojen keskiarvoon. Lukio-opintoja tulee olla hakuvaiheessa suoritettuna vähintään 40 hyväksyttyä opintopistettä. Samassa haussa on mahdollista hakea myös ns. 3. vuosikurssin opiskelijaksi, jolloin valinta perustuu myös lukio-opintojen lukuaineista suoritettujen opintojen keskiarvoon. Kevään osalta ns. jatkuva haku voidaan kuitenkin avata vain mikäli opiskelijamäärän osalta on vapautunut opiskelupaikkoja riittävä määrä.

Lisätietoja tulevista hauista lukion rehtorilta ja lukion opinto-ohjaajilta.