(24.4.2024)

Kevään 2024 haku vapautuneille opiskelupaikoille Arkadian yhteislyseossa

Haku vapautuneille 2. ja 3. vuosikurssin lukiopaikoille Arkadian yhteislyseossa on avoinna 24.4.2024-12.5.2024. Päätös paikkajaosta ilmoitetaan toukokuun aikana ja paikan saanut opiskelija voi aloittaa opinnot Arkadiassa ensimmäisen periodin alussa lukuvuonna 2024-2025. Tällä hetkellä (24.4.2024) jaossa on kolme (3) opiskelupaikka.

Osallistuakseen valintaan, opiskelijan on toimitettava Arkadian yhteislyseon rehtorin sähköpostiosoitteeseen rehtori@ayl.fi (tai henkilökohtaisesti paperiversiona Arkadian yhteislyseon kansliaan tai käyttämällä salattua sähköpostiyhteyttä: https://www.turvaposti.fi/viesti/heidi.handolin-kiilo@ayl.fi ) 12.5.2024 klo 16 mennessä:

  • oheinen hakukaavake
  • kopio lukiosuorituksista tähän saakka

Kaavakkeen ja todistukset voi toimittaa joko skannattuna, kopioituna tai hyvälaatuisena kännykkäkamerakuvana. Alkuperäiset todistukset pyydetään hakuprosessissa opiskelupaikan vastaanottotilaisuudessa nähtäväksi haussa valituilta ja opiskelupaikan vastaanottavilta opiskelijoilta.

Opiskelijan tulee täyttää valtakunnallisessa yhteishaussa käytössä olevat lukio-opintojen hakukriteerit tullakseen valituksi. Valinta perustuu lukio-opintojen aiempiin suorituksiin. Valinta perustuu lukio-opintojen lukuaineista suoritettujen opintojen keskiarvoon. Lukio-opintoja tulee olla hakuvaiheessa suoritettuna vähintään 40 hyväksyttyä opintopistettä haettaessa toisen vuosikurssin opiskelijaksi.

Hakijoille ilmoitetaan päätös valinnasta sähköpostitse toukokuun aikana. Mahdollisesti valituksi tulleet opiskelijat voivat aloittaa opinnot toisen (tai kolmannen vuosikurssin) alussa lukuvuonna 2024-2025.

Tulevat haut lukuvuodeksi 2024-2025

Arkadian yhteislyseoon on mahdollista hakea myös kesken lukio-opintojen ensimmäisen lukiovuoden syksyllä yhteishaun varasijamenettelyajan päätyttyä. Mahdollisesti valituksi tulleet opiskelijat voisivat aloittaa opinnot syksyllä toisen tai kolmannen periodin alussa. Hakeminen tapahtuu tällöin elo-syyskuun vaihteessa. Valinta perustuu yhteishaussa olleisiin vastaaviin kriteereihin eli peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon (kriteerinä vähintään 7,0 keskiarvoraja). Samassa haussa on mahdollista hakea myös ns. 2. vuosikurssin opiskelijaksi, jolloin valinta perustuu myös lukio-opintojen lukuaineista suoritettujen opintojen keskiarvoon. Ns. jatkuva haku (täydennyshaku) voidaan kuitenkin avata vain mikäli opiskelijamäärän osalta on vapautunut opiskelupaikkoja riittävä määrä.

Lisätietoja tulevista hauista lukion rehtorilta ja lukion opinto-ohjaajilta.