Arkadian yhteislyseo pyrkii huomioimaan nuoren tavoitteellisen urheiluharjoittelun ja lukio-opiskelun yhteensovittamisen. Lukuvuoden aikana opiskelija voi muiden lukio-opintojen ohella sitoutuneen aamuharjoittelun myötä suorittaa enintään kaksi urheiluvalmennuskurssia. Harjoittelu tapahtuu kouluaikana kahtena erikseen määriteltynä aamuna kolmessa jaksossa. Urheiluvalmennus toteutetaan lajivaatimuksien mukaisesti yhteistyössä seurojen ja valmentajien sekä koulun liikunnanopetuksen kanssa.

Urheiluvalmennuksesta voi lukioaikana suorittaa kuusi kurssia (Li11 – Li16). Urheiluvalmennuskurssit suoritetaan kahtena aamuna viikossa kolmen jakson aikana yhteistyössä eri lajien valmentajien johdolla. Urheiluvalmennukseen osallistuvat opiskelijat suorittavat normaalisti muut liikuntakurssit.Tavoitteina urheiluvalmennuksessa on, että opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan aktiivisesti harrastamassaan lajissa ja oppii säännöllisen, useamman kerran päivässä tapahtuvan harjoittelun merkityksen kehitykselleen. Tavoitteena on myös lukio-opintojen ja aktiivisen urheilunharrastamisen yhteen sovittaminen. Sisällöissä korostuu henkilökohtaisten tietojen ja taitojen harjoittelu etenkin oman lajin vaatiman fyysisen suorituskyvyn, mutta myös mahdollisuuksien mukaan erilaiset lajille tyypilliset ominaisuudet huomioiden.

Urheiluvalmennus järjestetään yhteistyössä paikallisten liikuntaseurojen ja eri lajivalmentajien kanssa. Paikalliset liikuntaseurat tarjoavat ammattitaitoiset valmentajat lajiryhmien käyttöön ja yksilölajeissa valmennukset sekä harjoittelun suunnittelussa on mukana opiskelijan henkilökohtainen valmentaja.

Urheiluvalmennuskursseja voi suorittaa Arkadian yhteislyseossa vuosittain lajiryhmissä (jalkapallo, jääkiekko, ringette) tai lajin erityistarpeet huomioiden muut lajit –ryhmässä. Eri lajiryhmät sekä toteutusajankohdat tarkennetaan vuosittain toteutuvien ryhmäkokojen määrittäminä.

Urheiluvalmennusta on viime vuosina voitu toteuttaa seuraavalla tavalla:

  • JÄÄKIEKKO. Jääharjoitukset keskiviikko ja perjantaiaamuisin 1.,2. ja 3. jaksossa
  • JALKAPALLO. Harjoitukset tekonurmella keskiviikko ja perjantaiaamuisin 1.,2. ja 5. jaksoissa
  • RINGETTE. Jääharjoitus maanantaiaamuisin 1.,2. ja 3. jaksoissa. Halutessaan ringetteen osallistuva opiskelija voi lisäksi osallistua ohjattuun yhteisharjoitukseen Muut lajit –ryhmän mukana. ( ringeten jääharjoitus tauolla lukuvuonna 16-17)
  • TAITOLUISTELU. Jääharjoitus perjantaiaamuisin kaikille avoin ja keskiviikkoisin NTL:n kilpaluistelijouille.
  • MUUT LAJIT. Yksilölajien ja myös sellaisen joukkuelajin edustaja, jolle ei ole tarjolla omaa lajiryhmää, harjoittelevat kaikki yhdessä ohjatusti kerran viikossa erikseen nimetyn valmentajan johdolla 1., 2. ja 5. jaksossa. Toinen aamuharjoitus toteutetaan itsenäisesti oman lajivalmentajan kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti
  • UUDET LAJIRYHMÄT. Olemme kiinnostuneita lisäämään lajivalikoimaa sekä kehittämään urheiluvalmennustoimintaa. Lisätietoja ja yhteydenotot liikunnanopettaja Juha Himanen (etunimi.sukunimi@ayl.fi)

Miten urheiluvalmennukseen pääsee mukaan?

Valmennus on tarkoitettu pääasiassa niille, jotka jo aktiivisesti harrastavat urheiluseurassa.
Täytä ainevalintakortin yhteydessä ilmoittautumislomake urheiluvalmennukseen ja toimita lukiolle ilmoitettuun määräaikaan mennessä.
”Muiden lajien” harrastaja, keskustele asiasta myös valmentajasi kanssa
Koulun yhteyshenkilönä toimii liikunnanopettaja Juha Himanen.

Urheilulinjalle hakeminen…