Arkadian yhteislyseo pyrkii huomioimaan nuoren tavoitteellisen urheiluharjoittelun ja
lukio-opiskelun yhteensovittamisen. Lukuvuoden aikana opiskelija voi muiden lukioopintojen
ohella sitoutuneen aamuharjoittelun myötä suorittaa enintään kaksi urheiluvalmennuskurssia.
Harjoittelu tapahtuu kouluaikana kahtena erikseen määriteltynä
aamuna kolmessa jaksossa.

Urheiluvalmennus toteutetaan lajivaatimuksien mukaisesti yhteistyössä seurojen ja
valmentajien sekä koulun liikunnanopetuksen kanssa.
Tarkemmat lajikohtaiset suunnitelmat ovat luettavissa lomakkeen kääntöpuolella.
Kevään 2018 yhteishaussa hakevat toimittavat tämän lomakkeen täytettynä
ainevalintakortin liitteenä 23.3.2018 mennessä.