Arkadian yhteislyseon opinto-ohjaaja: Päivi Vanninen

  • päivälukiolaisten opintojen ohjaus
  • Arkadian yhteislyseossa päivittäin, työhuone 2.krs
  • Ohjausajat varattavissa suoraan opolta, Wilmassa tai opoaulan ajanvarauslistasta
  • yhteystiedot: opo@ayl.fi
  • p. 046 9208515
  • Opinto-ohjauksen omat sivut…

Aineenopettaja Eija Lakso, eija.lakso@ayl.fi

  • OPO1-kurssi (uusi ops) 1. vuoden opiskelijoille 1.,4. ja 5. jaksoissa.

Rehtori Akseli Salmi, rehtori@ayl.fi

  • Aikuislinjalaisten ja kaksoistutkintolaisten opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen lisäksi lukiossa on tarjolla myös muuta ohjausta ja opastusta

Ryhmänohjaaja/ ryhmänohjaus: Jokaisella opiskelijalla on oma nimetty ryhmänohjaaja, joka on opiskelijan ”lähin aikuinen lukiossa”. Ryhmänohjaaja seuraa opiskelijan kurssivalintoja , -suorituksia, poissaoloja yms.

Luokittainen ryhmänohjaajalista löytyy ayl -nettisivuilta -> yhteystiedot -> opettajat ja muu henkilökunta.

Lukion aineenopettajat ovat oman oppiaineensa ja kurssiensa asiantuntijoita. He ohjaavat opiskelijaa opettamansa aineen opiskelutaidoissa ja auttavat kehittämään aineeseen liittyviä oppimaan oppimisen taitoja sekä tukevat jatko-opintovalmiutta ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta.

Lukion erityisopettaja tekee 1.vuoden opiskelijoille oppimiskartoitukset.

Opiskelijahuolto mm. tukee opiskelijaa erilaisissa elämäntilanteissa (terveydenhoitaja, psykologi, lukiokuraattori). Lisätietoa ja yhteystiedot ayl:n nettisivuilta kohdasta opiskelijahuolto.