Opiskelijan poissaolohakemus lataa PDF…

Sopimus kurssin itsenäisestä suorituksesta lataa PDF…

Opintojen suunnittelu- ja seurantalomake lukuvuosi 2019-2020 Lataa PDF…

Opintojen suunnittelu- ja seurantalomake 2019-2020 Google Sheets -versio… (ayl-tunnuksilla voit tehdä kopion tästä lomakkeesta itsellesi omaan Drive-kansioosi ja muokata lomaketta digitaalisesti)

Kurssitarjotin, lukuvuosi 2019-2020 lataa PDF…

Oppimäärän arvostelu päättötodistuksessa lataa PDF…

Eroilmoitus Arkadian yhteislyseosta lataa PDF…

18 vuotta täyttäneen opiskelijan suostumus jatkaa huoltajan wilma-tunnuksia lataa PDF…