Taidelinja – ilmaisua liikkein, sanoin ja sävelin

Lukiodiplomit 2018.

Arkadian yhteislyseon taidepainotteisella linjalla työskentelymuotoina ovat teatteritaiteen, musiikin, tanssin ja kuvataiteen yhteisvoimin toteutettavat produktiot. Opiskelijat saavat opetusta taidelinjalla ilmaisutaidossa, musiikissa, tanssissa sekä kuvataiteessa opiskelijan oman erikoisosaamisen ja painotuksen mukaan. Linjalle voi hakeutua painottaen jotain tiettyä taideainetta, mutta on eduksi, jos on avoimin mielin valmis tutustumaan myös uusiin taideaineisiin. Taidelinjan opiskelijan on suoritettava vähintään kahdeksan taideainekurssia lukion aikana ja suoritettava lukiodiplomikurssi joko musiikissa, ilmaisutaidossa, tanssissa tai kuvataiteessa. Lisäksi taidelinjan opiskelijoilla on käytössään ”taidepassi”, jonka tarkoituksena on, että opiskelija tutustuu eri taidealojen tapahtumiin (mm. konsertit, teatteriesitykset, tanssiin liittyvät tapahtumat) ja antaa niistä kritiikkiä. Taidelinjan opiskelijat valitaan keskiarvon, omien näyttöjen, harrastuneisuuden ja haastattelun perusteella. Haastatteluun kutsuttaviin opiskelijoihin otetaan yhteyttä koulusta huhtikuussa. Lisätietoja taidelinjasta saa musiikin lehtori Heli Rättyältä heli.rattya@ayl.fi

Taidelinjalla (yhteisvalinnassa koodi 536) on aloituspaikkoja 20