(10.10.2022)

Haku syksyllä vapautuville 1. vuosikurssin lukiopaikoille Arkadiassa

Syksyllä 2022 mahdollisten vapautuvien opiskelupaikkojen osalta tällä hetkellä (10.10.2022) ei ole jaossa yhtään opiskelupaikkaa Arkadian yhteislyseon 1. vuosikurssin opiskelijapaikoille, jonka vuoksi emme avaa hakua toistaiseksi tämän osalta.

Haku syksyllä vapautuneille 2. vuosikurssin lukiopaikoille Arkadiassa

Haku syksyllä mahdollisesti vapautuville 2. vuosikurssin lukiopaikoille Arkadiassa päättyy perjantaina 4.11.2022. Päätös paikkajaosta ilmoitetaan maanantaina 14.11.2022 ja paikan saanut opiskelija voi aloittaa opinnot Arkadiassa kolmannen jakson alussa 30.11.2022. Tällä hetkellä (10.10.2022) jaossa on kolme opiskelupaikka.

Osallistuakseen valintaan, opiskelijan on toimitettava Arkadian yhteislyseon rehtorin sähköpostiosoitteeseen rehtori@ayl.fi (tai henkilökohtaisesti paperiversiona Arkadian yhteislyseon kansliaan) perjantaihin 4.11.2022 klo 16 mennessä:

  • oheinen hakukaavake
  • kopio lukiosuorituksista tähän saakka

Kaavakkeen ja todistukset voi toimittaa joko skannattuna, kopioituna tai hyvälaatuisena kännykkäkamerakuvana. Alkuperäiset todistukset pyydetään hakuprosessissa opiskelupaikan vastaanottotilaisuudessa nähtäväksi haussa valituilta ja opiskelupaikan vastaanottavilta opiskelijoilta.

Opiskelijan tulee täyttää valtakunnallisessa yhteishaussa käytössä olevat lukio-opintojen hakukriteerit tullakseen valituksi. Valinta perustuu lukio-opintojen lukuaineista suoritettujen opintojen keskiarvoon. Lukio-opintoja tulee olla hakuvaiheessa suoritettuna vähintään 66 hyväksyttyä opintopistettä (tai 33 kurssia).

Hakijoille ilmoitetaan päätös valinnasta sähköpostitse maanantaina 14.11.2022.

Tulevat haut lukuvuodeksi 2023-2024

Keväällä 2023 Arkadian yhteislyseoon on mahdollista hakea syksyllä 2023 alkaviin opintoihin tulevassa perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa ns. 1. vuosikurssin opiskelijaksi. Lisätietoja yhteishausta 2023 Opetushallituksen opintopolku-sivustolta (www.opintopolku.fi).

Arkadian yhteislyseoon on mahdollista hakea myös kesken lukio-opintojen ensimmäisen lukiovuoden keväällä. Mahdollisesti valituksi tulleet opiskelijat voisivat aloittaa opinnot toisen vuosikurssin alussa syksyllä. Hakeminen tapahtuu tällöin neljännen periodin jälkeen huhtikuun lopulla. Valinta perustuu hakuhetkellä lukio-opintojen lukuaineista suoritettujen opintojen keskiarvoon. Lukio-opintoja tulee olla hakuvaiheessa suoritettuna vähintään 40 hyväksyttyä opintopistettä. Samassa haussa on mahdollista hakea myös ns. 3. vuosikurssin opiskelijaksi, jolloin valinta perustuu myös lukio-opintojen lukuaineista suoritettujen opintojen keskiarvoon. Kevään osalta ns. jatkuva haku voidaan kuitenkin avata vain mikäli opiskelijamäärän osalta on vapautunut opiskelupaikkoja riittävä määrä.

Lisätietoja tulevista hauista lukion rehtorilta ja lukion opinto-ohjaajilta.