(13.4.2021)

Kunnan ja terveysviranomaisten kanssa yhteistyössä olemme päättäneet, että Arkadiassa siirrytään viidennessä jaksossa osittaisen lähiopetuksen malliin. Tavoitteena on minimoida etäopetuksen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle. Toteutamme Arkadiassa osittaisen lähiopetuksen siirtämällä yhden vuosikurssin vuoroviikoin etäopetukseen oheisen kaavion mukaisesti. Osittaisen lähiopetuksen jatkoa arvioidaan neljän viikon kuluttua uudestaan.

Viikot tai pvmLähiopetuksessaEtäopetuksessa
13.4.-16.4.I vuosikurssiII vuosikurssi
(vko 16) 19.4.-23.4.II vuosikurssiI vuosikurssi
(vko 17) 26.4.-30.4.I vuosikurssiII vuosikurssi
(vko 18) 3.5.-7.5.II vuosikurssiI vuosikurssi
(vko 19) 10.5.-12.5.I vuosikurssiII vuosikurssi
13.5.-14.5.* * * helatorstai ja korvattuvapaa * * *
(vko 20) 17.5.-21.5.II vuosikurssiI vuosikurssi
24.5.-26.5.I vuosikurssiII vuosikurssi
27.5.-3.6.koeviikkokoeviikko
5.6.lakkiaisetlakkiaiset
(Ykkösillä 15 lähiopetuspäivää, kakkosilla 15 lähiopetuspäivää)

Maskit, turvavälit ja koronarajoitteet

Edelleen koulussa pitäisi jaksaa muistaa koronarajoitteet. Tärkeimpänä on jäädä kotiin, jos minkäänlaisia koronaan viittaavia oireita ja hakeutua testiin. Lisäksi hyvä käsihygienia, turvavälit ja maskit olisi syytä muistaa. Kaikkien näiden toimien yhteisvaikutuksella pyrimme siihen, että voisimme jatkaa edes osittain lähiopetuksessa. 

Motivaationa maskin käyttöön voisi olla esimerkiksi se, että maskia käyttämällä saatetaan välttää laajemmat altistumiset. Pääosin maskia käyttämällä turvaat kaveria omalta oireettomalta tartunnaltasi. On myös ymmärrettävää, että aivan kaikki eivät voi maskia terveydellisistä syistä käyttää.

Opetus etäviikoilla

Etäopetusviikot toteutetaan pääosin Google Meet -oppitunteina lukujärjestyksen mukaan. Oppitunti ei välttämättä kestä 75 minuuttia ja oppiaineen luonteen mukaan oppitunti voi sisältää muutakin kuin Google Meet -opetusta. 

“Sekakurssit”

Viidennen jakson aikana on on huomattavasti vähemmän kursseja, joilla on monelta vuosikurssilta opiskelijoita. Näiden kurssien opettajat antavat tarkemmat ohjeet kurssien suorittamiseen eri vuositasoille. Pääsääntöisesti kursseja viidennessä jaksossa suorittavat abit noudattavat kakkosten aikatauluja. Lähtökohtaisesti opiskelijan tulee osallistua lähiopetukseen lähijaksolla, jos opettajan kanssa ei ole muuta sovittu.

Ruokailu lähiviikolla

Ruokailu on hajautettu lähiviikolla opetusryhmittäin kahteen ruokavuoroon 10.45-11.15 ja 12.15-12.45. Vararehtori ilmoittaa ruokailujen ryhmäjaosta erillisellä viestillä opiskelijoille.

Opiskelijahuolto ja tukiopetus

Opiskelija saa käyttää koululla opiskelijahuollon (terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori), palveluita myös etäviikon aikana. Samoin yksittäiset erityisopetus-, opinto-ohjaaja- tai tukiopetuskäynnit ovat mahdollisia.

Palautuspäivä 23.4. – normaalin lukujärjestyksen mukaan

Normaalitilanteessa jakson alussa on ollut päättyneen jakson kokeiden palautukselle varattu päivä. Tässä tilanteessa palautuspäivää ei järjestetä ja opettajat palauttavat kokeensa toisin. Perjantaina 23.4. edetään siis normaalin lukujärjestyksen mukaisesti.

Seuraa wilmaa

Koronatilanteessa saattaa tapahtua nopeitakin muutoksia ja näitäkin ohjeita voidaan joutua muuttamaan lennossa. Omien opintojen sujumisen ja yleisen tiedotuksen kannalta on äärimmäisen tärkeää seurata wilmaan tulevaa viestintää.