Kokeiden tulokset

Alustavat pisteet löytyvät wilman lomakkeet -välilehdeltä.

Lautakunta toimittaa syksyn 2019 tutkinnon tulokset lukioille 14.11.2019 ja ne siirretään mahdollisimman nopeasti opiskelijan wilman lomakkeet -näkymään. Syksyn 2019 pisterajat julkaistaan samaan aikaan lautakunnan verkkosivuilla.

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa 15.11.2019 klo 9.00 alkaen. Lisätietoja  tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla kohdassa Ylioppilastutkinto > Tulokset ja koesuoritukset.

Jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe, saat vaatia lautakunnalta koesuorituksesi arvosteluun oikaisua. Katso ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä.