Kuva
kuvaVANHEMPAINYHDISTYS

Arkadian yhteislyseon ystävät ry


AJANKOHTAISTA:
Seuraava kokous ma 15.5.2017 klo 19.00, luokka 114. "Paketoidaan viime vuosi ja katsotaan vähän jo ensi syksyyn"
Lisätietoja puheenjohtajalta: virpi.lampuoti@gmail.com
Terveisin Virpi Lampuoti

YLEISTÄ:
Arkadian yhteislyseon Ystävät ry on toiminut yli 60 vuotta.
Yhdistyksen tavoite on edistää koulun ja kodin yhteistyötä sekä
toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken edistäen koulun ja nuorten toimintaa.
Yhdistyksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen,
josta valitaan kaksi jäsentä myös koulun johtokuntaan.

Ystävien hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 1.1.2016 Virpi Lampuoti (virpi.lampuoti@gmail.com).
Muita jäseniä ovat pääasiassa lukion toisluokkalaisten vanhempia.
Mukana toiminnassa on aktiivisesti ollut myös koulusihteerimme Virpi Häsä.

Tärkeimpänä hankkeena on viime vuosien aikana ollut
illallistanssien järjestäminen lukion vanhoille ja
heidän läheisilleen. Tänä vuonna juhlat järjestetään perjantaina 17.2.2017.

Vanhempainyhdistys on perinteisesti tarjonnut tokaluokkalaisille
illallisen ja tanssien jälkeen kahvitetaan vanhemmat. Tämä on suuri urakka ja toivomme, että saisimme
mahdollisimman monta uutta käsiparia mukaan auttamaan. Nyt kaikki mukaan vaikuttamaan ja tekemään päivästä ikomuistoinen nuorille!

Yhdistys jakaa stipendejä koulun oppilaille ja yhdistys ideoi
ja järjestää konsertteja ja muita tapahtumia stipendirahaston kartuttamiseksi.

Syksyllä järjestettävässä syyskokouksessa yhdistys valitsee
itselleen hallituksen seuraavaksi vuodeksi.

Uusia jäseniä tarvitaan toiminnan jatkumiseksi.
Erityisesti toivotamme kaikki 1-luokkalaisten vanhemmat mukaan tutustumaan toimintaan.
Huoltaja, mikäli et pääse mukaan toimintaamme, voit maksaa kannatusmaksun tilille:
FI87 5300 1720 1520 85 (saaja: Arkadian Ystävät ry)

Kiittäen, Arkadian Ystävät
kuva