Kuva
kuva

LUKIOONAinevalintakortti 2018 - 2019

Opintojen suunnittelulomake

Ilmoittautumislomake urheiluvalmennukseen lv. 2018 - 2019. HUOM. Kaikkien lajien urheilijoille

Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit

Ylioppilastutkintolautakunnan määräykset ja ohjeet sekä ohje kannettavasta tietokoneesta (päätelaiteohje.pdf)
Tietokoneen hankinnasta (abitti.fi)

Yleistä lukiostamme

Arkadian yhteislyseo sijaitsee Klaukkalan keskustassa. Opetustilat ovat viihtyisät ja nykyaikaiset. Lukiossamme on yli 400 opiskelijaa.

Yleislinjalla (yhteisvalinnassa koodi 378) on aloituspaikkoja 125 ja
Taidelinjalla (yhteissvalinnassa koodi 536) on aloituspaikkoja 20 .

Painotukset ja muut erityispiirteet

Arkadian yhteislyseossa on yleislinjan lisäksi taidepainotteinen linja, jossa työskentelymuotoina ovat teatteritaiteen, musiikin, tanssin ja kuvataiteen yhteisvoimin toteutettavat produktiot. Musiikkiluokassa ja sen yhteydessä olevassa äänitysstudiossa on monipuolinen soitto- ja äänityslaitteisto. Hyvin varusteltu luonnontieteiden laboratorio valmistui kesällä 2012 ja mahdollistaa korkeatasoisen tiedeopetuksen. Eri urheilulajien aktiiviharrastajilla on mahdollista yhteensovittaa urheiluharrastus ja lukio-opiskelu urheiluvalmennuskursseilla. Kansainvälisyystoiminta on aktiivista mm. eri puolilla olevien yhteistyökoulujen kautta. Vuosittain tehdään useita opintoretkiä. Samassa rakennuksessa toimii aikuislukio, jonka tarjontaa opiskelijat voivat hyödyntää. Lisätietoa kotisivuilta www.ayl.fi.

Kielitarjonta

A englanti, ruotsi, saksa, ranska B1 ruotsi B2 saksa, ranska, espanja B3 saksa, ranska, espanja

Lukiodiplomit

Kuvataide, liikunta, teatteritaide, tanssi ja musiikki

Yhteistyö

Keuda Nurmijärven opiskelijat voivat suorittaa oppilaitoksessa lukio-opintoja. Paikallisten jalkapallo-, ringette- ja jääkiekkoseurojen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä urheiluvalmennuksen tarjoamiseksi. Yhteistyötä valmennuksen (esim. kilparatsastus, yksilölajit) osalta tehdään myös muissa lajeissa.

Erityisen tuen järjestelyt

Erityisopettaja tekee lukion aloittaville opiskelijoille oppimiskartoitukset. Tarvittaessa opiskelijalla on mahdollisuus tavata erityisopettaja. Lukio-opintojen aikana on mahdollista saada vastaavat erityisjärjestelyt kuin ylioppilaskirjoituksissa.

Oppilaitoksen esittelyt ja hakulomakkeet

Lukioilta 9. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen järjestetään marraskuussa. Tutustumiskäynneistä voi sopia opinto-ohjaajan kanssa.

Hakeminen

Arkadian yhteislyseoon haetaan maaliskuussa järjestettävässä valtakunnallisessa yhteishaussa. Tarkempia tietoja yhteishausta saat yläkoulusi opintojen ohjaalta. Tutustumispäivistä lukioomme ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen yhteishakua.

Oppilaitokseen hyväksyminen ja ainevalinnat

Lukion ainevalinnat tehdään keväällä ennen opintojen aloittamista. Valittujen nimet julkistetaan koulun pääovessa kesäkuussa. Oppilaitokseen valituille lähetetään myös kirje kotiin. Opiskelupaikan vastaanottaminen varmistetaan tuomalla alkuperäinen peruskoulun päättötodistus kansliaan.

Taidelinja – ilmaisua liikkein, sanoin ja sävelin

Arkadian yhteislyseon taidepainotteisella linjalla työskentelymuotoina ovat teatteritaiteen, musiikin, tanssin ja kuvataiteen yhteisvoimin toteutettavat produktiot. Opiskelijat saavat opetusta taidelinjalla ilmaisutaidossa, musiikissa, tanssissa sekä kuvataiteessa opiskelijan oman erikoisosaamisen ja painotuksen mukaan. Linjalle voi hakeutua painottaen jotain tiettyä taideainetta, mutta on eduksi, jos on avoimin mielin valmis tutustumaan myös uusiin taideaineisiin. Taidelinjan opiskelijan on suoritettava vähintään kahdeksan taideainekurssia lukion aikana ja suoritettava lukiodiplomikurssi joko musiikissa, ilmaisutaidossa, tanssissa tai kuvataiteessa. Lisäksi taidelinjan opiskelijoilla on käytössään ”taidepassi”, jonka tarkoituksena on, että opiskelija tutustuu eri taidealojen tapahtumiin (mm. konsertit, teatteriesitykset, tanssiin liittyvät tapahtumat) ja antaa niistä kritiikkiä. Taidelinjan opiskelijat valitaan keskiarvon, omien näyttöjen, harrastuneisuuden ja haastattelun perusteella. Haastatteluun kutsuttaviin opiskelijoihin otetaan yhteyttä koulusta huhtikuussa. Lisätietoja taidelinjasta saa musiikin lehtori Heli Rättyältä heli.rattya@ayl.fi

Yhteystiedot

Arkadian yhteislyseo
Lepsämäntie 15, 01800 KLAUKKALA
puh. 010 5013700 (kanslia), www.ayl.fi

rehtori Jaakko Julkunen, puh. 050-5363490, rehtori@ayl.fi
vararehtori Jaana Vaulamo, puh. 0400-996997, jaana.vaulamo@ayl.fi
opinto-ohjaaja Päivi Vanninen, puh. 010 5013703, opo@ayl.fi

kuva