Kuva
kuva

KANSAINVÄLISYYSKASVATUS

Taustaa

Vuonna 2003 vahvistettu lukion opetussuunnitelma esittelee valtakunnalliset aihekokonaisuudet, joiden on tarkoitus olla lukion toimintakulttuuria jäsentäviä periaatteita ja oppiainerajat ylittäviä, opetusta eheyttäviä painotuksia. Aihekokonaisuudet otetaan huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa niihin soveltuvin tavoin sekä lukion toimintakulttuurissa. Aihekokonaisuuksia tulee täydentää, ajankohtaistaa ja konkretisoida paikallisessa opetussuunnitelmassa. Tästä yhtenä sovelluksena on Arkadian yhteislyseossa annettava kansainvälisyyskasvatus, jonka eri ulottuvuudet toteuttavat aihekokonaisuuksien henkeä onnistuneesti.

Historiaa

Arkadian yhteislyseon kansainvälisyyskasvatuksen juuret juontavat 1990-luvun puoliväliin, jolloin aloitettiin yhteistyö unkarilaisen lukion Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumin kanssa. Vuosina
1998 - 2000 koulumme osallistui Comenius-projektiin, jonka seurauksena käynnistyi yhteistyö saksalaisen Realschule J. R. Becherin kanssa. Syksyllä 2003 aloitettiin edellisen kaltainen yhteistyö zimbabwelaisen lukion Prince Edward Schoolin kanssa. Lisäksi koulustamme on tehty lukuisia opintomatkoja, jotka kytkeytyvät eri oppiaineisiin: historian opiskelijat ovat käyneet Kreetalla (vuosina 1999 - 2003) sekä Baltian maissa (vuodesta 2004 lähtien) ja englannin opiskelijat ovat vierailleet englanninkielisissä maissa vuodesta 1996 lähtien. Lukuvuosina 2006 - 2010 on ollut yhteistyötä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa kansainvälisyyskurssien toteutuksessa.

Nykyisyyttä

Yhteistyö unkarilaisen Debrecenissä sijaitsevan Csokonai-lukion kanssa jatkuu edelleen, keväällä 2014 taidelinjalaiset esiintyivät sekä koululle että kaupunkilaisille. Historian opiskelijat tekevät joka kevät opintomatkan Krakovaan tutustuen myös Euroopan synkkään historiaan Auschwitzin museoissa. Ranskan ja espanjan kielten opiskelijat ovat tehneet viime vuosina opintomatkoja Barcelonaan ja Pariisiin. Ranskan, espanjan ja saksan kielen oppitunneilla on vierailee syntyperäisiä kielenpuhujia kieliassistentteina perehdyttämässä oppilaita kieleen ja kulttuuriin.
Opintomatkoja Kiinaan tehdään lähes vuosittain yhdessä Nurmijärven yhteiskoulun, Rajamäen lukion ja Keuda Nurmijärven kanssa.
Jo lähes kymmenen vuoden ajan on tehty yhteistyötä virolaisen Paiden lukion kanssa verkkopohjaisen opiskeluympäristön avulla.

Tavoitteita

Arkadian yhteislyseon opetussuunnitelmassa on mainittu yhdeksi tavoitteeksi kasvattaa tasapainoisia, yhteiskunnan eri alueilla toimimaan pystyviä kansalaisia, jotka ovat kotonaan niin omassa maassaan kuin kansainvälisissä kulttuureissa ja jotka ovat kypsiä ottamaan luovasti vastaan suuriakin muutoksia elämänsä varrella. Kaikille Arkadian yhteislyseon opiskelijoille tarjotaan kansainvälisyyskasvatusta kursseilla, opintoretkillä, luennoilla, teemapäivillä ja kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa.

Arkadian yhteislyseon opettajakunnan käsitys kansainvälisyydestä on seuraava:
  • - suvaitsevaisuutta
  • - itseluottamuksen kasvattamista
  • - sosiaalisten valmiuksien kehittämistä
  • - maailmankuvan avartumista; uusia virikkeitä ja kokemuksia
  • - kykyä kommunikoida eri kulttuuria edustavien ihmisten kanssa
  • - oppilaiden kasvamista kansainvälisyyteen, joka edistää mahdollisuuksien laajenemista ja niiden   hyödyntämistä tulevaisuudessa esim. jatko-opinnoissa
  • - koulutyön monipuolistamista
  • - tutustumista erilaisiin kasvatustapoihin
  • - didaktista vaihtoa
kuva