Kuva
kuva

KANSAINVÄLISYYTEEN

liittyvät olennaisesti opintomatkat ja kontaktit ulkomaisiin yhteistyökumppaneihin. Arkadian yhteislyseo ottaa mielellään vastaan ulkomaisia vaihto-oppilaita. Heidät ohjataan mahdollisuuksien mukaan valituille oppitunneille ja kannustetaan osallistumaan muutenkin koulun päivittäiseen toimintaan. Vaihto-oppilaille on osoitettu koulussa oma ohjaava opettaja, joka yhteistyössä muiden opettajien kanssa laatii sopivan kurssiohjelman ja perehdyttää opiskelijat koulun arkipäivään.

Kummitoiminta alkoi Arkadian yhteislyseossa vuonna 1999. Saimme kummilapset Planin ja Pelastakaa Lapset ry:n kautta. Kummilapsitoiminnassa on mukana sekä opiskelija- että opettajakunta. Olemme tukeneet varsinkin tyttöjen koulutusta ja perheiden elinolojen parantamista. Planin ja Pelastakaa Lapset ry:n kautta saamme säännöllisesti tietoja lasten elämästä, koulun edistymisestä ja muita kuulumisia.

Kansainvälisyystoiminnasta tiedotetaan koulun kotisivuilla, vuosikertomuksessa, vanhempainilloissa, muille opiskelijoille järjestettävissä esitelmissä ja paikallislehdistössä.

Kansainvälisyyskasvatuksesta

Alla kuvauksia joistakin opintomatkoista ja tapahtumista

Illanvietto zimbabwelaisten ja korealaisten kanssa 17.8.2017
Baltian leirikoulu 2017 (Mika Sipura)
Baltian leirikoulu 2016 (Mika Sipura)
Baltian leirikoulu 2015 (Mika Sipura)
Yhteistyö Paiden lukion kanssa 2014
Krakovan leirikoulu 2014
Kiinan opintomatka 2014
Barcelona (2011)
Kiina (2011)
Kiina (2010)
Kiina (2008)
Zimbabwe (2003-2006)
kuva